Κυριακή, 17 Αυγούστου 2014

...ΓΙΑ ΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ!Αύριο 18/8 στα γραφεία της ΕΠΟ στο πάρκο Γουδή, γίνεται η κλήρωση της πρώτης φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας, που θα διεξαχθεί στις 28/8 ο πρώτος γύρος και στις 12/9 ο δεύτερος.

Το fostiras-1926.blogspot.gr σας παρουσιάζει την προκήρυξη του Κυπέλλου Ελλάδας.

 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελματικών Ομάδων
Α΄ και Β΄ Εθνικής κατηγορίας (
Super League-Football League)περιόδου 2014-2015
 Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ
έχοντας υπ' όψη:1.    Το Καταστατικό της2.    Τις διατάξεις των Κανονισμών της3.    Την από 14.07.2014 (Νο 25) απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας της Ε.Π.Ο.  
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
T
η διοργάνωση των αγώνων του Κυπέλλου Ελλάδος Επαγγελματικών Ομάδων της Α΄ Εθνικής κατηγορίας (Super League) και της Β΄ Εθνικής Κατηγορίας (Football League) για την ποδοσφαιρική περίοδο 2014- 2015.

Άρθρο 1: Προκήρυξη/Αρμοδιότητα
Η Προκήρυξη είναι πρόταση για την κατάρτιση σύμβασης μεταξύ της Ε.Π.Ο., ως διοργανώτριας, και των Π.Α.Ε./ομάδων που μετέχουν στο Κύπελλο Επαγγελματικών Ομάδων των Α΄ και Β΄ Εθνικών Κατηγοριών.
Η σύμβαση θεωρείται ότι καταρτίστηκε αυτόματα, χωρίς καμία επιφύλαξη, με την κατάθεση στην Ε.Π.Ο. της Δήλωσης Συμμετοχής  Π.Α.Ε./ομάδας.
Αποδοχή της προκήρυξης με επιφύλαξη δεν γίνεται δεκτή και οδηγεί στην επιβολή των προβλεπόμενων πειθαρχικών ποινών.
Η αρμοδιότητα διεξαγωγής των αγώνων του Κυπέλλου Επαγγελματικών Ομάδων ανήκει στην Επιτροπή Κυπέλλου (εφεξής « η Επιτροπή») της Ε.Π.Ο.
Άρθρο 2. Διατάξεις διεξαγωγής
Όλοι οι αγώνες Κυπέλλου Ελλάδος Επαγγελματικών Ομάδων  διεξάγονται σύμφωνα με τις διατάξεις:
α. των Κανόνων Παιχνιδιού, που ισχύουν διεθνώς και ορίζονται από το Διεθνές Συμβούλιο της F.I.F.A.,
β. των Κανονισμών της Ε.Π.Ο 
γ. των αποφάσεων του Δ.Σ της Ε.Π.Ο. που ρυθμίζουν ή θα ρυθμίζουν ειδικά θέματα που δεν προβλέπονται από την
παρούσα.
Άρθρο 3:  Δήλωση Συμμετοχής /Παράβολο
Οι Π.Α.Ε./ομάδες έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν στην Ε.Π.Ο., έως τη Δευτέρα 04 Αυγούστου 2014 και ώρα 14.00, Δήλωση Συμμετοχής σε ειδικό έντυπο, που θα γίνει γνωστό στις ομάδες, μέσω δημοσιοποίησης στην ιστοσελίδα της Ομοσπονδίας. Η Δήλωση πρέπει να συνοδεύεται από το σχετικό παράβολο που καθορίσθηκε ως εξής:
Για τις ομάδες της Α΄ Εθνικής κατηγορίας - Παράβολο 5.000 ευρώ
Για τις ομάδες Β΄ Εθνικής Κατηγορίας - Παράβολο 3.000 ευρώ
Μαζί με τη  Δήλωση Συμμετοχής θα κατατίθεται στην Ε.Π.Ο. το Συνυποσχετικό Διαιτησίας/Δήλωση υπογεγραμμένη από τον Νόμιμο Εκπρόσωπο της Π.Α.Ε. περί της αποδοχής του Καταστατικού, των Κανονισμών, των εγκυκλίων, των οδηγιών και των αποφάσεων F.I.F.A., U.E.F.A. και Ε.Π.Ο. ( Άρθρο 2, παρ. 3Α, εδ ιγ του Καταστατικού Ε.Π.Ο.), με νόμιμη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής  του.
Χωρίς την υποβολή του ως άνω Συνυποσχετικού Διαιτησίας καμία Δήλωση Συμμετοχής δεν γίνεται δεκτή.
Π.Α.Ε./ομάδες, που δεν έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές υποχρεώσεις τους, προς την Ε.Π.Ο. και τις Ενώσεις που ανήκουν, μέχρι την ημέρα της πρώτης κλήρωσης  θεωρείται ότι δεν υπέβαλλαν Δήλωση Συμμετοχής.
Σε περίπτωση κατά την οποία ΠΑΕ/ομάδες των δύο επαγγελματικών κατηγοριών, που δικαιούνται  συμμετοχής στο Κύπελλο Επαγγελματικών Ομάδων, δεν λάβουν μέρος, η Ε.Π.Ο,. διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ανάλογα το σύστημα διεξαγωγής των αγώνων.
ΑΡΘΡΟ 4:  Σύστημα διεξαγωγής αγώνων
Οι αγώνες Κυπέλλου Ελλάδος εξελίσσονται και ολοκληρώνονται σε έξι (6) φάσεις, συμπεριλαμβανομένης της διεξαγωγής του Τελικού Αγώνα.
Για  κάθε μία από τις πέντε (5) πρώτες φάσεις της διοργάνωσης θα διεξαχθεί μία αντίστοιχη δημόσια κλήρωση. 
1η φάση  Θα λάβουν μέρος οι  είκοσι οχτώ (28) ομάδες της (Football League). Η κλήρωση θα διεξαχθεί ανά όμιλο. Θα διεξαχθούν δεκατέσσερις (14) διπλοί  (εντός και εκτός έδρας) αγώνες.   
Οι δεκατέσσερις (14)  νικήτριες ομάδες που θα προκύψουν από τους αγώνες της 1ης φάσης θα προκριθούν  στην 2η Φάση.
Η κλήρωση των αγώνων της 1ης φάσης θα διεξαχθεί στις 18.08.2014 και οι αγώνες στις 28,29,30.08.2014 και στις 12,13,14.09.2014
2η φάσηΘα λάβουν μέρος οι δεκατέσσερις (14) ομάδες που θα προκύψουν από  την 1η φάση και οι δεκαοχτώ (18) ομάδες της Super League (σύνολο 32 ομάδες). Οι αγώνες θα διεξαχθούν με το σύστημα των ομίλων.
Οι τριάντα δύο (32) ομάδες θα συγκροτήσουν οχτώ ομίλους και ο κάθε όμιλος θα αποτελείται από τέσσερις (4) ομάδες. Οι αγώνες των ομίλων (μονοί αγώνες )  θα διεξαχθούν σε πρωτάθλημα τριών (3) αγωνιστικών ημερών.
Η κλήρωση των αγώνων της 2ης φάσης θα διεξαχθεί ως εξής:.
Στην πρώτη κληρωτίδα θα τοποθετηθούν οι ομάδες της Super League που κατατάχτηκαν στη λήξη της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος 2013-2014 στις θέσεις ένα έως οχτώ (1 έως 8).
Οι ομάδες αυτές θα πάρουν όλες τον αριθμό ένα (1).
Στη δεύτερη κληρωτίδα θα τοποθετηθούν οι ομάδες της Super League που κατατάχτηκαν στη λήξη της κανονικής περιόδου του πρωταθλήματος 2013-2014 στις θέσεις εννιά έως δεκαέξι (9 έως 16)
Oι ομάδες αυτές θα πάρουν τον αριθμό δύο (2)
Στην τρίτη κληρωτίδα θα τοποθετηθούν οι δύο (2) ομάδες της Super League που προβιβάσθηκαν από την Β΄ Εθνική κατηγορία στην Α΄ Εθνική κατηγορία την περίοδο 2013-2014 και έξι (6) της Football League, που θα προκύψουν, κατόπιν κλήρωσης, από τις ομάδες της Football League που προκρίθηκαν από την πρώτη φάση.
Oι ομάδες θα πάρουν τον αριθμό τρία (3).
Στην τέταρτη κληρωτίδα θα τοποθετηθούν οι οχτώ (8) υπόλοιπες ομάδες της F.L. που προκρίθηκαν από την πρώτη φάση.
Oι ομάδες θα πάρουν τον αριθμό τέσσερα (4).
Οι οχτώ (8) όμιλοι θα συγκροτηθούν με μία ομάδα από κάθε μία από τις τέσσερις κατηγορίες.
Η συγκρότηση θα ξεκινήσει από την τέταρτη κατηγορία και θα ολοκληρωθεί, προχωρώντας ανά κατηγορία, με τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας.
Προκρίνονται στην επόμενη φάση οι δύο πρώτες ομάδες της τελικής κατάταξης κάθε ομίλου.
Στους αγώνες της 2ης φάσης σε περιπτώσεις ισοβαθμίας ομάδων στην τελική βαθμολογική κατάταξη κάθε ομίλου εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 20 του Κ.Α.Π. Επαγγελματικών Πρωταθλημάτων.
Η κλήρωση της φάσης αυτής θα γίνει στις 15.09.2014 και οι αγώνες θα διεξαχθούν στις 23,24,25.09.2014 (1ηαγωνιστική), στις 28,29,30.10.2014 (2η αγωνιστική) και στις 02,03,04.12.2014 (3η αγωνιστική).
3η φάση
Θα λάβουν μέρος οι δέκα εξ (16)  ομάδες που θα προκριθούν από τους αγώνες της 2ης Φάσης Θα διεξαχθούν οκτώ (8) διπλοί αγώνες (εντός και εκτός έδρας).
Από τις δέκα έξι (16) ομάδες που προκρίθηκαν από τη 2η φάση οι οχτώ (8) ομάδες, που κατέλαβαν την πρώτη θέση στον όμιλό τους, θα συγκροτήσουν το πρώτο γκρουπ δυναμικότητας και οι υπόλοιπες οχτώ (8) ομάδες θα συγκροτήσουν το δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας.
Κάθε μία ομάδα από το πρώτο γκρουπ θα κληρωθεί με μια ομάδα από το δεύτερο γκρουπ.
Οι  οχτώ (8) νικήτριες ομάδες θα προκριθούν στην επόμενη φάση.
Η κλήρωση θα διεξαχθεί στις 08.12.2014 και οι αγώνες στις 06,07,08.01.2015 και στις 20,21,22.01.2015.
4η φάσηΘα λάβουν μέρος οι οκτώ (8) νικήτριες ομάδες που θα αναδειχθούν από τους αγώνες της 3ης Φάσης. Θα διεξαχθούν τέσσερις (4) διπλοί αγώνες (εντός και εκτός έδρας) χωρίς περιορισμούς στην κλήρωση.
Οι  τέσσερις (4)  νικήτριες ομάδες θα προκριθούν στην επόμενη φάση.
Η κλήρωση θα διεξαχθεί στις 26.01.2015 και οι αγώνες στις 10,11,12.02.2015 και στις 03,04,05.03.2015
5η φάση    Θα λάβουν μέρος τέσσερις (4) νικήτριες ομάδες που θα αναδειχθούν από τους αγώνες της 4ης Φάσης. Θα διεξαχθούν δύο (2) διπλοί αγώνες (εντός και εκτός έδρας), χωρίς περιορισμούς στην κλήρωση.
Οι  δύο (2)  νικήτριες ομάδες θα προκριθούν για τον Τελικό Αγώνα .
Η κλήρωση θα διεξαχθεί στις 09.03.2015 και οι αγώνες στις 08,09.04.2015 και στις 29,30.04.2015
Ταυτόχρονα με την κλήρωση της 5ης φάσης θα διεξαχθεί και η κλήρωση για την τυπικά γηπεδούχο ομάδα στον Τελικό Αγώνα.
Στους αγώνες  της 1ης, 4ης  και 5ης  φάσης ο πρώτος αγώνας θα διεξάγεται στο γήπεδο της ομάδας που κληρώνεται γηπεδούχος , ο δε δεύτερος   στο γήπεδο της αντίπαλης  ομάδας.
Στους αγώνες της 3ης φάσης γηπεδούχοι στον πρώτο αγώνα θα είναι οι ομάδες του δεύτερο γκρουπ δυναμικότητας και οι επαναληπτικοί αγώνες θα διεξαχθούν στις έδρες των ομάδων του πρώτου γκρουπ δυναμικότητας.
Κάθε αλλαγή γηπέδου και γηπεδούχου με συμφωνία των ομάδων απαγορεύεται.
Στους αγώνες  της 1ης , 3ης, 4ης  και 5ης  φάσης αν, από τα αποτελέσματα και  των δύο αγώνων, δεν προκύπτει η ομάδα που προκρίνεται, τότε τα τέρματα τα οποία πέτυχε κάθε ομάδα στον εκτός έδρας αγώνα της υπολογίζονται διπλά. Η ομάδα, η οποία με αυτό τον υπολογισμό συγκεντρώνει τον μεγαλύτερο αριθμό τερμάτων, προκρίνεται στην επόμενη φάση.
Αν οι δύο ομάδες σημειώσουν τον ίδιο αριθμό τερμάτων στον εντός και εκτός έδρας αγώνα, τότε ο δεύτερος αγώνας,  μετά την κανονική λήξη του, παρατείνεται κατά δύο δεκαπεντάλεπτα ημίχρονα (ημίωρη παράταση).
Αν ο αριθμός των τερμάτων, τα οποία θα επιτύχουν δύο ομάδες κατά την διάρκεια αυτής της ημίωρης παράτασης, είναι ο ίδιος, τότε τα τέρματα που σημείωσε η φιλοξενούμενη ομάδα υπολογίζονται διπλά και προκρίνεται αυτή.
Αν, όμως, κατά την πιο πάνω ημίωρη παράταση δεν σημειωθεί τέρμα τότε ο νικητής θα αναδειχθεί με εκτέλεση επανορθωτικών λακτισμάτων {πέναλτι} κατά την διαδικασία που προβλέπει  ο Κ.Α.Π. επαγγελματικών πρωταθλημάτων.
6η φάση / Τελικός Αγώνας 09.05.2015Ως έδρα του Τελικού Αγώνα περιόδου 2014-2015 ορίζεται το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας και ως ημέρα διεξαγωγής του το Σάββατο 09 Μαίου 2015, εκτός αν υφίσταται ανωτέρα βία.
Σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος στην κανονική διάρκεια του τελικού αγώνα  ο νικητής αναδεικνύεται με την διαδικασία ημίωρης παράτασης  και εκτέλεσης επανορθωτικών λακτισμάτων (πέναλτι) κατά την διαδικασία που προβλέπει ο Κ.Α.Π. επαγγελματικών πρωταθλημάτων.
Άρθρο 5: Επίλυση Αθλητικών Διαφορών
Οι, πάσης φύσεως, αθλητικές διαφορές, που ανακύπτουν από την εφαρμογή των κανονισμών και της προκήρυξης και αφορούν:

α
. στις ομάδες που μετέχουν στους αγώνες του Κυπέλλου Επαγγελματικών Ομάδων Α΄ και Β΄ Εθνικής κατηγορίας και
β. σε κάθε πρόσωπο που συνδέεται με αυτές με οποιαδήποτε σχέση και ιδιότητα,

επιλύονται μόνο από τα αρμόδια θεσμοθετημένα δικαιοδοτικά όργανα του ποδοσφαίρου.
Με τη δήλωση συμμετοχής στο Κύπελλο και την αποδοχή της παρούσας οι ομάδες συμφωνούν, αποδέχονται και καθιστούν αποκλειστικά αρμόδια δικαιοδοτικά  όργανα για την επίλυση των διαφορών τα προβλεπόμενα από τους κανονισμούς, όπως ισχύουν κάθε φορά.
Η εν λόγω δέσμευση αποκλείει τη δυνατότητα των ομάδων να προσφύγουν, σε κάθε περίπτωση, ενώπιον των τακτικών αστικών δικαστηρίων, με οποιαδήποτε διαδικασία, περιλαμβανομένης και της ειδικής διαδικασίας των άρθρων 682 επ. ΚΠολΔ. Σε περίπτωση παραβίασης των όσων ορίζονται στο παρόν άρθρο 5 , τότε, με απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Ο., η υπαίτια ομάδα θα αποβάλλεται από το Κύπελλο Επαγγελματικών Ομάδων, θα της επιβάλλονται οι προβλεπόμενες ποινές των Κανονισμών και θα της απαγορεύεται η συμμετοχή σε οποιαδήποτε πρωτάθλημα για πέντε (5) ημερολογιακά έτη
Άρθρο 6:  Πρόγραμμα/ώρες αγώνων
Οι αγώνες του Κυπέλλου Ελλάδος ορίζονται και διεξάγονται σύμφωνα με το αποτέλεσμα των δημοσίων κληρώσεων.
Η διεξαγωγή των αγώνων μπορεί να γίνεται κατά τις ημέρες Σάββατο, Κυριακή, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη.
Η ώρα έναρξης των αγώνων θα καθορίζεται με απόφαση της Διοργανώτριας.  Για την αλλαγή της ώρας θα ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι, αποκλειστικά και έγκυρα,  μόνο από την ΕΠΟ.
Άρθρο 7:  Γήπεδα
Τα γήπεδα / έδρες των Π.Α.Ε. που μετέχουν στο Κύπελλο Επαγγελματικών Ομάδων 2014/2015 θα πληρούν, υποχρεωτικά, τις παρακάτω προϋποθέσεις:
α. θα διαθέτουν νόμιμη άδεια λειτουργίας της αθλητικής εγκατάστασης
β. Θα έχουν νόμιμα παραχωρηθεί στις Π.Α.Ε. / ομάδες που θα τα χρησιμοποιήσουν ως κύρια και εναλλακτική έδρα
γ. θα πληρούν τους όρους ασφαλείας καθώς και τους όρους, που προβλέπουν οι διατάξεις του ΚΑΠ Επαγγελματικών Πρωταθλημάτων, οι διατάξεις των Κανόνων Παιχνιδιού και οι διατάξεις του Κανονισμού Γηπέδων και Ασφάλειας  και Προστασίας των Αγώνων.
Είναι υποχρεωτική για τις ομάδες Β΄ Εθνικής Κατηγορίας η δήλωση δεύτερης (εναλλακτικής)  έδρας διεξαγωγής αγώνα, η οποία πρέπει, απαραιτήτως, να διαθέτει πλήρες σύστημα ηλεκτροφωτισμού, ώστε να καλύπτονται απολύτως οι ανάγκες,  τυχόν, τηλεοπτικής μετάδοσης των αγώνων τους.
Σε περίπτωση που και οι δύο δηλωθείσες έδρες (κύρια και εναλλακτική) δεν πληρούν απολύτως τους όρους τηλεοπτικής μετάδοσης του αγώνα η διοργανώτρια μπορεί, με απόφαση της «Επιτροπής», να ορίσει τη διεξαγωγή του αγώνα σε άλλη (τρίτη) έδρα που καλύπτει τους ως άνω όρους.
Η γηπεδούχος ομάδα είναι υπεύθυνη, απευθυνόμενη στον αρμόδιο φορέα (ΕΚΑΒ) ή σε ιδιωτικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών υγείας, για την παρουσία πλήρως εξοπλισμένου Ασθενοφόρου Οχήματος στο γήπεδο, κατά την τέλεση των αγώνων.
Άρθρο 8. Προπονητές
Ισχύει ότι ακριβώς προβλέπεται και για τους αγώνες των πρωταθλημάτων της Α΄ και Β΄ Εθνικής κατηγορίας περιόδου 2014-2015.
Άρθρο 9: Συμμετοχή ποδοσφαιριστών
Η αναγραφή στο Φύλλο Αγώνα, στη 18άδα για τις ομάδες της Α΄ και Β΄ Εθνικής Κατηγορίας δύο (2) ποδοσφαιριστών ηλικίας κάτω των είκοσι ενός (21) ετών είναι υποχρεωτική, από την πρώτη φάση μέχρι και τον Τελικό Αγώνα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των δηλούμενων ποδοσφαιριστών.
Για τον υπολογισμό της ηλικίας των ποδοσφαιριστών θα λαμβάνεται υπόψη η 1η Ιανουαρίου του έτους γεννήσεώς τους. Για την αγωνιστική περίοδο 2014-2015 εντάσσονται στην κατηγορία αυτή οι γεννηθέντες από01-01-1994 και εντεύθεν.
Ο έλεγχος γίνεται από τον διαιτητή του αγώνα.
Σε κάθε περίπτωση η καταστρατήγηση από τις ομάδες της συγκεκριμένης παραγράφου της προκήρυξης επιφέρει τις κυρώσεις του άρθρου 21 παρ. 3α του Κ.Α.Π. Επαγγελματικών Πρωταθλημάτων.
Ισχύει, σχετικά με την υποχρεωτική συμμετοχή ποδοσφαιριστών στην ενδεκάδα των ομάδων Β΄ Εθνικής Κατηγορίας, το άρθρο 19 παρ. 6 του  ΚΑΠ Επαγγελματικών πρωταθλημάτων.
Άρθρο 10: Εμπορικά / Χορηγικά δικαιώματα
Κατά την τρέχουσα αγωνιστική περίοδο 2014-2015 η ΕΠΟ έχει το αποκλειστικό δικαίωμα της, άνευ όρων, ελεύθερης και απόλυτης κατά την κρίση της, χρήσεως των χορηγικών και εμπορικών δικαιωμάτων, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα Α « Ραδιοτηλεοπτικά / Εμπορικά Δικαιώματα» της παρούσης.
Οι συμμετέχουσες Π.Α.Ε. υποχρεούνται στην ακριβή τήρηση των όρων του Παραρτήματος Α της παρούσης.
Άρθρο 11: Διοργάνωση Αγώνων
Όλοι οι αγώνες του Κυπέλλου Επαγγελματικών Ομάδων, από τη 2η φάση και μέχρι τον Τελικό Αγώνα, οργανώνονται και διεξάγονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα B «Οργανωτικό εγχειρίδιο Κυπέλλου 2014-2015» της προκήρυξης, που θα εκδοθεί έως την έναρξη της διοργάνωσης.

Οι συμμετέχουσες Π.Α.Ε. υποχρεούνται στην τήρηση των όρων του εν λόγω Παραρτήματος B .
Άρθρο 12: Τελική Διάταξη
Η Οικονομική Εγκύκλιος της ΕΠΟ,  τα Παραρτήματα Α και Β και οι σχετικές αποφάσεις του Δ.Σ. της Ε.Π.Ο. αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας προκήρυξης, την οποία και συμπληρώνουν.
Για ότι δεν προβλέπεται από την Προκήρυξη αυτή, από την Οικονομική εγκύκλιο και από τις διατάξεις των Κανονισμών της ΕΠΟ, θα αποφασίζει, στο πλαίσιο του Καταστατικού και του ορθού και δίκαιου, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Π.Ο.