Πέμπτη, 8 Δεκεμβρίου 2016

1926 - 2016 >>> 90 ΧΡΟΝΙΑ ΦΩΣΤΗΡΑΣ!ΟΛΟΙ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 12/12/2016
ΣΤΑ ΕΝΕΝΗΚΟΣΤΑ ΓΕΝΝΕΘΛΙΑ ΤΟΥ ΦΩΣΤΗΡΑ ΜΑΣ
ΣΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ - ΤΑΥΡΟΥ
Σολωμού και Κωνσταντινουπόλεως - Μοσχάτο
ΟΡΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ 7.30 μμ
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 8.00 (αυστηρά)