Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2016

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ Η ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΓΗΠΕΔΟ!

Αποτέλεσμα εικόνας για γηπεδο ταυρου


Εγκρίθηκε η μελέτη για τα έργα του χλοοτάπητα του γηπέδου ''Σπύρος Γιαλαμπίδης''

ΜΕΛΕΤΗ:
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ - ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ''ΣΠΥΡΟΣ ΓΙΑΛΑΜΠΙΔΗΣ''
Δ. Κ. ΤΑΥΡΟΥ

Προυπολογισμός 199.396,95 ευρώ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Σκοπός της εργασίας είναι να γίνουν οι απαραίτητες εργασίες για την ανακατασκευή του φυσικού χλοοτάπητα στο Δημοτικό Γυμναστήριο ''Σπύρος Γιαλαμπίδης'' της Δημοτικής Κοινότητας Ταύρου.
Ο συγκεκριμένος αθλητικό χώρος περιγράφεται κατά το σύστημα ΕΓΣΑ 87.

Οι εργασίες αφορούν την αποκατάσταση του χλοοτάπητα με ολική ανακατασκευή της εγκατάστασης δικτύου άρδευσης για να στηρίζει τον χλοοτάπητα, καθώς επίσης και την ανακατασκευή του δικτύου στράγγισης ώστε να απομακρύνεται από την ριζόφαιρα η πλεονάζουσα εργασία.
Αναλυτικά οι εργασίες αναπτύσσονται στο τεύχος των Τεχνικών Προδιαγραφών.

Το συνολικό κόστος της εργασίας ανέρχεται στο ποσόν 199.396,95 ευρώ και θα επιβαρύνει τον προυπολογισμό του 2016 με ΚΑ 30.7336.0006.

Μοσχάτο 14/11/2016


***********