Πέμπτη, 6 Απριλίου 2017

ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ!

Αποτέλεσμα εικόνας για ΓΗΠΕΔΟ ΤΑΥΡΟΥ


Με απόφαση του Δημάρχου Μοσχάτου - Ταύρου ,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Τοποθετούμε τον υπάλληλο του Δήμου μας ΜΕΛΙΣΣΗΝΟ ΝΙΚΟΛΑΟ του Κωνσταντίνου, κλάδου ΔΕ35
Κηπουρών στο Δημοτικό στάδιο «ΓΙΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΣΠΥΡΟΣ» και του αναθέτουμε την επιμέλεια εφαρμογής
του κανονισμού λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου στην ως άνω
αθλητική εγκατάσταση, σύμφωνα με την 65/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Για την υλοποίησης των παραπάνω θα έχει την ευθύνη για την φύλαξη της εγκατάστασης καθώς και την
επικοινωνία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου σε θέματα που αφορούν τη
συντήρηση της αθλητικής εγκατάστασης.


ΠΗΓΗ: /www.facebook.com/Τα-νέα-Ταύρου-Μοσχάτου