Σάββατο, 26 Δεκεμβρίου 2015

«Μην ανησυχούν κάποιοι, δεν είναι αυτοσκοπός η άνοδος για τον Φωστήρα»