Πέμπτη, 10 Μαρτίου 2016

ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΧΤΩΝ ΜΑΣ!


ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ                       ΣΕ 20 ΑΓΩΝΕΣ


 1. ΠΑΡΑΡΑΣ                          19         1710 
 2. ΜΑΝΑΛΗΣ                         19         1710
 3. ΧΑΛΚΙΑΣ                           19         1699
 4. ΜΑΓΓΙΝΑΣ                         19         1648 ***
 5. ΛΑΣΚΑΡΗΣ                        17         1456  **
 6. ΔΩΡΟΒΙΝΗΣ                       17        1469
 7. ΟΚΜΠΟΕ                           16         1250
 8. ΒΕΛΕΤΗΣ                          13         1033
 9. ΚΑΙΜΑΚΑMΟΥΔΗΣ              17           964
 10. ΓΙΩΡΑΣ                             10           900
 11. ΜΠΟΤΟΣ                           10           900
 12. ΣΤΑΜΟΣ                            17           868
 13. ΖΑΓΟΡΙΑΝΟΣ                     15           865 ****
 14. ΝΤΑΦΛΑΣ                          13           648
 15. ΚΑΛΗΜΕΡΗΣ                      10            631
 16. ΚΟΥΤΡΟΣ                          10            523  *
 17. ΤΑΧΜΑΤΖΙΔΗΣ                     7            463
 18. ΝΤΑΛΑΣ                              5            380
 19. ΣΚΑΡΟΣ                              6            276
 20. ΜΠΑΤΣΙ                               3`          104  *
 21. ΤΣΙΜΙΚΛΗΣ                          1              90  *
 22. ΚΟΠΕΛΑΣ                            1              90
 23. ΣΕΛΜΑΝΑΙ                           5              65  *
 24. ΙΑΤΡΟΥ                               2              44  *
 25. ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΣ                    3                5   * 
 26. ΠΟΣΤΟΛΗΣ                          1               3    *  
 27. ΓΕΡΟΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ               1               3
ι

***Ο Μαγγίνας έχει αποβολή στο 93'
  ** Ο Λάσκαρης έχει μια αποβολή στο 42'   
  ****Ο Ζαγοριανός έχει μια αποβολή στο 85'
  * Έχουν αποχωρήσει από την ομάδα